Stadgan uppmuntrar tendensbildning!

Vänsterpartiets stadgar uppmuntrar till tendensbildning
De senaste veckorna har Vänsterpartiets förhållande till mer eller mindre organiserade grupper inom partiet debatterats utifrån PS beslut att Revolution (tidigare Avanti) ska ses som ett parti (då de är en del av en trotskist international med egen programmatisk text). Den här texten ska inte handla om Revolution/Avanti utan om partiets stadgar och organisation.
Vänsterpartiets politik på riksnivå bestäms i grund på tre ställen. 1. Kongressen, 2. Partistyrelsen och 3. I riksdagen.
Då …