Solidaritet istället för gräddfiler

(Huvudanförande budgetfullmäktige 15.10.26 Det talade ordet gäller.)
Tack för ordet fru ordförande, åhörare, ledamöter media
Jag vill börja med att yrka bifall till Vänsterpartiets budget.
Solidariteten är stor i det svenska samhället. Människor vill gärna bidra och tillsammans genom skatten betala för att alla ska ha rätt till en god sjukvård. Idag är sjukvården i Skåne underfinansierad och den har varit det under …