Nuntorp

Mycket av den vänersborgska politiken tycks ligga på is just nu. Kommunledningen verkar vara fullt upptagen med, och ägna all kraft åt, frågor kring flyktingmottagande och Nuntorp. Och inget fel i det, detta är naturligtvis oerhört viktiga frågor.
Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) har skrivit ett brev adresserat till Regionfullmäktige, Regionstyrelsen och Naturbruksstyrelsen, alla på en gång.
Marie Dahlin skriver bland annat:
”För att ge en ny huvudman möjlighet att ta över ägarskap och …