Interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande, Maria Nilsson (C)

Det blågröna styret har beslutat att privatisera fyra vårdboenden och fyra gruppbostäder. Detta trots att någon utvärdering av tidigare privatiseringar aldrig genomförts. Däremot har staden tidigare förvägrat en privat vårdgivare nytt avtal efter kvalitetsbrister.
Det blågröna styret hävdar att privatiseringar av vårdboenden och gruppbostäder höjer kvalitén inom vård och omsorg. Dessa påståenden saknar helt grund eftersom det inte …