Terrorns grogrund

Nu bekräftar alltså polisen rasistiskt motiv för skolmorden i Trollhättan. Offren miste sina liv på grund av sin etniska bakgrund. Sverige har drabbats av ännu ett terrordåd, denna gång med flerfaldigt dödligt utfall. Sorgen är nästan förlamande, oron gnager i magen. Bara om man mycket aktivt gör sig blind, döv och dum kan man helt isolera detta från den nedåtriktade hets som har vuxit sig starkare i svensk offentlighet. Ingen kan p& …