Sjukvårdskampanjen pågår i Skåne.

Vänsterpartiet Helsingborg deltar i sjukvårdskampanjen i Skåne.
Nu kör Vänsterpartiet Skåne igång vår sjukvårdskampanjvecka om behovet av resurser till den skånska sjukvården.
Alliansen och Sverigedemokraterna gjorde gemensam sak på regionstyrelsemötet och fällde Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag på 30 öre skattehöjning. Detta innebär att huvudförslaget till budget saknar skattehöjning. Ni kan läsa mer om detta här: Bl& …