Lägg fokus på skolan

Kvartettens utbildningsgrupp
Införd på unt.se den 20 oktober 2015
DEBATT. Vi vill lägga skattepengarna på skolan, skriver fyra företrädare för Knivstakvartetten.
Vi i Knivstakvartettens utbildningsgrupp tycker att den styrande alliansen i Knivsta har fokus på helt fel saker när de vill sänka den beslutade skatten för 2016. Vi ser stora behov av ökade resurser i skolan, låt pengarna gå dit i stället!
En hög utbildningsnivå hos föräldrarna brukar statistiskt resultera …