V vill se kulturhuset i kommunal ägo

PRESSMEDDELANDE
2015-10-20
Umeå kulturhus har i ett uttalande (se nedan) uttryckt oro för att förlora Lokstallarna, då kommunen planerar försäljning av fastigheten. Kulturhusföreningen vill helst hyra huset av kommunen, men hellre än att se det i privata händer och riskera att förlora det, är föreningen beredd att köpa fastigheten. Vänsterpartiet ser det i första hand som en självklarhet att Umeå kulturhus och Kulturhusfestivalen bör tryggas genom ett l& …