"Om tjänstemännen får säga det själva"??

Jag fick ett mail… Och i mailet framfördes kritik på min förra blogg, ”Om politikerna får säga det själva”.
Kritiken kom inte från vem som helst. Den kom från en tjänsteman mitt inifrån kommunhuset i Vänersborg!
Tjänstemannen ansåg att det fanns ett sakfel (minst) i bloggen:
”Den övergripande målavstämningen är en sammanfattande bedömning från förvaltningsledningen – inte en sj& …