Det kan ju inte uteslutas ….

Det kan ju inte uteslutas att fullmäktigemötet i morgon onsdag  drar ut på tiden. Inte vet vi vad de andra åtta partierna har för sig, deras gruppmöten är schemalagda för ikväll och för timmen innan sammanträdet. Men vi diskuterade och fördelade arbetsuppgifterna redan för en vecka sedan.
På ärendelistan finns en rad punkter där Vänsterpartiets ledamöter har för avsikt att yttra sig …