#Vgörskillnad i alla delar av staden.

#Vgörskillnad i flyktingpolitiken.
I lördags var vi på Tuve torg och delade flygblad  och informerade om hur #Vgörskillnad i flyktingmottagandet och vad mer vi vill göra för att förbättra för människor som kommer hit undan krig och förföljelse

Vi är mitt inne i den svåraste flyktingkrisen sedan andra världskriget.
Varje dag anländer människor som  är på flykt från krig och fö …