Bättre omsorg med sex timmars arbetsdag

Mindre stressad personal, färre sjukskrivningar och förstärkt kontinuitet är effekterna av sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldreboende. Följeforskaren Bengt Lorentzon första delrapport om försöket är mycket positiv.
Även hyresgästerna på Svartedalen upplever att de får en bättre omsorg och mer tid med personalen. I samtalsintervjuerna med hyresgästerna beskriver de personalen som både piggare och gladare. De upplever även att de har också fått mer tid f& …