Referat BUN 12/10

Måndagens sammanträde med barn- och utbildningsnämnden var rekordlångt. Ordförande Mats Andersson (C) tappade till viss del greppet om situationen, när det visade sig att tiden som var avsatt för sammanträdet inte räckte till. Det var nämligen bestämt att nämnden skulle åka upp till Frändefors och Dalboskolan kl 14.00 (avresa kl 13.35) för att bland annat träffa elever. Och den tiden var tvungen att hållas.
Ett tag var ordfö …