Bostäder, skola, flyktingar och en lastbilscentral i samtal med Yvonne Palm på Angereds torg

Linda, Yvonne och Ante.
Vänsterpartiet Angered är ofta ute på gator och torg runtom i stadsdelen. Idag tog vi med en högtalare och ordnade ett samtal med Yvonne Palm som är förste vice ordförande i stadsdelsnämnden i Angered. Under samtalet som varade i nästan 20 minuter hann vi prata om bostäder, skolorna, flyktingar, barnfattigdom och lastbilscentralen i Gårdsten.

https://pamflett.files.wordpress.com/2015/10/torgmc3b6te-i-angered-med-yvonne-palm-2015-10-17.mp3Lyssna på samtalet med Yvonne Palm, förste vice ordfö …