I Hiroshima

Det finns en kvarvarande ruin från 450806.Den heter the A-bomb Dome.      Namnet A-bomb är förfärligt, det låter som ett varumärke eller smeknamn. Vi säger inte A-witz, eller hur.      Det är omöjligt att slita ögonen från den kvarvarande ruinen. Den är så vacker att man inte står ut  På Fredsmuséet är det vedervärdiga tydligare, eftersom det är människans.   & …