I mitt Solna har alla äldre en värdig omsorg och personalen en god arbetsmiljö

Hur väl ett samhälle fungerar mäts till stor del av hur det tar hand om de gamla som varit med och byggt upp det – därför är det självklart att alla äldre i Solna ska kunna påverka sin livssituation, känna trygghet och få god omvårdnad. När du som bor i Solna blir gammal och inte längre kan klara dig utan hjälp ska du kunna välja ett tryggt boende eller en bra …