Avaskär

På 1300-talet återerövrade danskarna Blekinge. Om Avaskärs tidigare historia är inte mycket känt då den danske kungen Valdemar Atterdag lär ha förstört alla handlingar från denna tid. Avaskär var under medeltiden en av Danmarks minsta städer, belägen endast sex km från den svenska riksgränsen. Staden drabbades därför av åtskilliga skövlingar och bränder under de återkommande svensk-danska krigen på 1400- och 1500-talen. …