Från transportkompani till rejält handlingsutrymme

Stadsdelsnämndens dagordningar har blivit tristare. Allt färre beslutsärenden och allt fler uppföljningar. Viktiga beslut fattas i kommunfullmäktige och av höga chefer. Sannerligen inte i stadsdelsnämnden, annnat än när vi beslutar om verksamhetsplanen och privatiseringar. Men även verksamhetsplanen är hårt styrd av de pengsystem och privatiserinar som alltmer styr budgeteringen. Allt fler beslut tas i bolagsstyrelserna bakom stängda dörrar. Vad som återstår är projektpengar och ytterstadspengar, som tas av kapitalet och inte …