Kortare arbetstid visar vägen till framtiden

Ali Esbati

Ali Esbati

Debattinlägg på UNT Debatt den 23 oktober 2017.

Vänsterpartiet vill se kortare arbetstid i Knivsta och i resten av landet.

För många människor präglas dagens arbetsliv av stress och högt tempo. Arbetsplatserna har de senaste decennierna slimmats och effektiviserats samtidigt som deltidsarbeten och de mest osäkra visstidsanställningarna brer ut sig inom de kvinnodominerade branscherna. Sjukskrivningstalen är på sina håll alarmerande, och de är högst bland kvinnor.

Vänsterpartiet arbetar för att Knivsta kommun som offentlig arbetsgivare ska vara ett föredöme på arbetsmarknaden. Vi ska arbeta för att de som arbetar för kommunen ska ha goda arbetsvillkor och trygga anställningar. Det skapar de bästa förutsättningarna för nöjda medarbetare och långsiktig kompetens i kommunens alla verksamheter.

Under en längre tid har bland andra Vänsterpartiet Knivsta frågat kommunledningen efter en strategi för bättre personalpolitik. Sjuktalen stiger och personalomsättningen är oroande hög inom flera områden i kommunen. Något behöver göras och det fort. Något som tar tag i grundproblemet och som inte handlar om att sätta åt den som blir sjuk hårdare.

Livet går inte ihop och vi behöver ett arbetsliv med plats för fler, där människor inte slits ut i förtid utan orkar jobba till sin pensionsålder. En rimlig lösning på dessa problem skulle kunna vara en arbetstidsförkortning, i syfte att både skapa full sysselsättning och en friskare befolkning

Åttatimmarsdagen är en snart hundra år gammal praktik i Sverige och det över 40 år sedan Sverige kortade normalarbetstiden senast. Sedan dess har världen förändrats, produktiviteten i samhället har ökat, men arbetstiden har i princip stått still. Vårt land är rikare än någonsin och företagen gör enorma vinster. Det är hög tid att fler delar på kakan och Vänsterpartiet anser att en ny tid kräver en ny arbetstid, för ett bättre och mer hållbart arbetsliv.

Den forskning som finns på området är intressant. ”Visst är det så att arbetstidsförkortning med bibehållen lön innebär ökade kostnader för arbetsgivaren, men den minskade stressen och tröttheten innebär också minskade problem och skador på arbetsplatsen, och kan därmed minska kostnaderna över tid, inte minst i form av minskade sjukskrivningskostnader” säger Helena Schiller från Stressforskningsinstitutet.

Enköping har nyligen infört sex timmars arbetstid med bibehållen lön inom socialtjänsten. Utan att öka kostnaderna. Om Knivsta skulle få behålla sina socialsekreterare med sex timmars arbetsdag skulle vi tom kunna spara pengar jämfört med dagens kostnader för inhyrda tjänster

Vi vet att borgerligheten kommer att protestera. Deras största rädsla verkar vara att vi som arbetar faktiskt ska få ta del av de värden vi skapar, i stället för att dessa läggs på hög och stoppas i fickorna hos några få. Vi ser det som självklart att en del av produktivitetsökningen i samhället ska tas ut i tid som människor själva kan rå över.

Det pågår försök runt om i landet redan nu med kortad arbetstid med bibehållen lön. På äldreboendet i Svartedalen, Göteborg, kunde man efter två år uppvisa färre sjukskrivningar, mindre stress och bättre balans mellan fritid och arbete. På Toyota i Mölndal har verksamheten blivit mer effektiv, sjukfrånvaron har minskat och företagets vinst har ökat.

 

Medan krafter som Sverigedemokraterna livnär sig på folks rädsla och rider på pessimismen i samhället är Vänsterpartiet dess motsats och visar att det finns hopp och riktiga lösningar. Vänsterpartiet vet att vi behöver ett arbetsliv med plats för fler, där människor inte slits ut i förtid utan orkar jobba till pensionsålder och där fulls sysselsättning och ett gott, utvecklande arbetsinnehåll är det vi tillsammans kan erbjuda varandra. Till regeringspartierna är budskapet: Det är hög tid att visa att arbetstidsförkortning är mer än ett slentrianmässigt slagord i första maj-tågen och högtidstalen.

Försöken runt om i Sverige visar att det är en högst genomförbar och önskvärd reform. Framtiden är nära!

 

Ali Esbati
Arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet

Christer Johansson
ordförande Vänsterpartiet Knivsta

KF: GC-vägen i Sikhall

Sikhallsbor, campare, seglare och andra som brukar besöka badet eller området vid Sikhalls magasin/Segelsällskapet har i många år velat ha en gång- och cykelväg (GC-väg) mellan badet och magasinet. Och de trodde att de äntligen skulle få det – nu när kommunen grävde för VA längs vägen. Men förhoppningarna kom på skam.

Det skrev jag om i en blogg för två veckor sedan. (Se ”

  • ”Varför planerar och projekterar inte Vänersborgs kommun för en GC-väg längs den mest trafikerade delen av Sikhallsvägen, när man ändå gör markarbeten längs Trafikverkets väg, vill man inte?”
  • ”Är det så att fastighetsägare längs VA-ledningen inte vill ha GC-väg?”
  • ”Har förhandlingarna med Trafikverket utgått från endast VA-ledning, eller också utifrån möjligheter till GC-väg?”
  • ”När är det din bedömning att det finns GC-väg längs den aktuella sträckan?”

De här frågorna ska behandlas i en sk interpellationsdebatt på fullmäktige nu på onsdag. Det betyder att GC-vägen kommer att diskuteras, men att inget beslut kommer att fattas.

Benny Augustsson har lämnat ett skriftligt svar på Lidells frågor. (OBS. Själva punkterna har jag satt dit för att det ska bli lättare att jämföra fråga – svar. Punkterna finns alltså inte i originalsvaret.)

Benny Augustssons svar i sin helhet:

  • ”Anledningen till att kommunen inte projekterar en cykelväg i samband med VA arbeten efter Sikhallsvägen är just det att det är inte Kommunen som äger marken och det är Trafikverket som är väghållare.”
  • ”Det är säkert så att fastighetsägarna vill ha en cykelväg efter nämnda vägsträcka men enligt Trafikverket så har det inte kommit in någon förfrågan till dom från någon av fastighetsägarna om att anlägga cykelväg.”
  • ”I förhandlingarna med Trafikverket så har man utgått från endast VA-ledning.”
  • ”Enligt min bedömning så finns det en GC-väg längs den aktuella sträckan när Trafikverket är klara med att dom vill anlägga cykelväg och har projekterat färdigt, när markägarna ger sitt tillstånd och när det finns pengar avsatta i Vänersborgs mål och resursplan för dom pengar Trafikverket förmodligen tycker att Vänersborgs kommun ska vara med och medfinansiera.”

Det är helt riktigt, som Benny Augustsson skriver, att det är Trafikverket som är väghållare och att det inte är kommunen som äger marken, i varje fall inte den största delen. Det är emellertid kommunen som gräver för VA. Och då är det också kommunen som skulle kunna göra en GC-väg eller åtminstone gräva på ett sådant sätt att det är förberett för en GC-väg. Och det hade varit en synnerligen enkel sak i sammanhanget när det ändå fanns maskiner, personal och sprängsten på plats.

Och det tycks som om det också hade varit en ganska enkel och självklar sak att kommunen hade tagit kontakt med vägverket om en GC-väg innan VA-arbetet började.

Augustsson skriver att Trafikverket inte har fått någon förfrågan om GC-väg. Det måste betyda att kommunen trots allt har varit i kontakt med Trafikverket om en GC-väg. Eller är det kanske så att Augustsson har tagit kontakt med Trafikverket nu när Lidells interpellation kom? Men en sak vet jag, minst två markägare har varit i kontakt med flera personer på kommunen, varav åtminstone någon i ansvarig ställning, om en GC-väg.

Det verkar till och med vara så att två markägare har skrivit på markupplåtelseavtal, som har gett kommunen tillstånd att gräva i deras mark, just för att kommunen har lovat att samtidigt anlägga en GC-väg.

Är det inte så att kommunens tjänstemän bör prata med varandra? Eller faktiskt själva kunna komma till slutsatsen att det hade varit tämligen smart att bygga en GC-väg samtidigt som kommunen grävde ner VA-ledningar? Det kan väl inte kräva någon större fantasi att inse fördelarna med att göra båda sakerna samtidigt… Och pratat med Trafikverket om detta?

Enligt Benny Augustsson så blir det en GC-väg i Sikhall först när Trafikverket bestämmer sig för det. Om Trafikverket vill… Men vad vill kommunen då? (Det gick ju för övrigt att samarbeta kring cykelvägen längs E45:an.)

Och om Trafikverket möjligtvis någon gång vill anlägga en GC-väg, då tror Augustsson att Trafikverket vill att kommunen ska vara med och finansiera. Vilket kommunen i stort sett automatiskt hade gjort när de grävde VA. Och om kommunen hade låtit sprängstenen vara kvar – istället för att köra bort den.

Jag tycker att hela frågan kring VA-dragningen och GC-vägen visar på en total brist på förutseende, planering, samverkan och styrning. Och i slutändan på effektivitet och ekonomiskt tänkande.

Eller är det så att Benny Augustsson (S) och de styrande partierna (S+C+MP) inte vill anlägga en GC-väg i Sikhall?

Kampanjen #metoo lägger ansvaret för sexuella övergrepp där det hör hemma

Riksdagsledamoten Rosanna Dinamarca (V) var en av flera talare.

Runt om i hela Sverige hölls idag manifestationer i kampanjen #metoo som har funnits i sociala medier i tio år. Hundratals göteborgare trotsade regnet och slöt upp på Götaplatsen. 

Den senaste veckan har kampanjen #metoo, där kvinnor berättar om egna erfarenheter av sexuella övergrepp, tagit fart. Kampanjen är viktig och angelägen eftersom den lägger ansvaret där det hör hemma: hos förövarna.

50 bilder:

Läs alla mina inlägg om feminism och jämställdhet.

Postat i:

Öppettider

Man blir snabbt bortskämd med sådant om är bekvämt. När jag växte upp i Hudiksvall var affärerna knappt öppna alls på helgerna. På helgerna stände de flesta butikerna vid 2-3-tiden – och i princip ingen hade öppet på söndagarna. Men man fick vardagen att fungera i alla fall på något jäkla sätt.
Sedan jag flyttade till Stockholm strax innan millenieskiftet har jag mer och mer vant mig vid butiker som är öppna till 16-17-tiden på såväl lördag som söndagar. Till och med i Bagarmossens lilla centrum har de flesta butikerna öppet sju dagar i veckan.
I fredags fick jag meddelande om att mina nya glasögon kommit och eftersom jag var upptagen på lördagen såg jag fram emot att hämta glasögonen idag, på söndagen. Jag tog liksom förgivet att även optikern har öppet då.
Men ack så jag bedrog mig, just den här optikern ville visst vara ledig på söndagarna. Och min första reaktion när jag vände utanför den stängda butiken var att jag blev irriterad över den dåliga servicen. Men irritationen gick över rätt fort när jag insåg att det nog mer var besvikelsen över att jag inte fick ut mina nya glasögon som planerat som gav sig tillkänna. Snabbt kände jag mig ganska bortskämd som blev irriterad över att en butik inte har öppet på en söndag. Trots allt är det inte värre än att jag går förbi optikern imorgon efter jobbet…
 

 
Bilden lånad från Ginza
 

Motion: Stoppa möjligheter att visa upp vilda djur på cirkus på kommunal mark.

Vänsterpartiet föreslår att Helsingborgs kommun slutar upplåta kommunal mark åt cirkusar med vilda djur.
Åtgärden anser vi är viktig att genomföra i väntan på en lagstiftning som förbjuder vilda djur på cirkus
Cirkusverksamhet bygger på att djur transporteras mellan platser och gör konster för publiken. Det innebär ofta omständigheter för djuren som orsakar stress och begränsar möjligheterna för naturligt beteende. I många fall blir utevistelsen begränsad till små och tillfälliga inhägnader, och djuren förväntas i många fall även göra konster som är onaturliga för dem. Djurskyddsförordningen innehåller därför begränsningar för vilka djur som får visas på cirkus. Här ingår t.ex. apor, rovdjur (tamhund och tamkatt undantagna) och giraffer. Djurskyddslagsutredningen från 2011 föreslog att listan med arter som inte får visas på cirkus skulle utökas.
Vänsterpartiet anser det finns starka skäl ur djurskyddssynpunkt att ytterligare begränsa antalet djurarter som får visas på cirkus. Inte minst finns starka skäl att ifrågasätta lämpligheten i att låta vilda djur uppträda i ambulerande verksamhet. Cirkusnäringen ska leva upp till djurskyddslagstiftningens krav vad gäller möjligheterna till naturligt beteende.
Det är möjligt för en kommun att i egenskap av markägare ställa krav för upplåtelse av kommunens mark.
Till exempel Västerviks kommun och Österåkers kommun bland andra upplåter inte längre kommunal mark år cirkusar med vilda djur.

Flera länder har förbjudit vilda djur på cirkus och en majoritet av svenskarna anser att vilda djur inte bör få förekomma på cirkusar. På kringresande cirkusar kan inte djurs behov och möjlighet till naturliga beteende, rörelsefrihet och socialt umgänge tillgodoses.
Det är inte förenligt med ett modernt samhälle att tillåta underhållning på bekostnad av djurs lidande och för att tillgodose marknadens intressen.

Vänsterpartiet Helsingborg föreslår att kommunen ska ställa högre krav för upplåtelse av kommunens mark med hänsyn till vilda djurs rätt till naturligt beteende.

Vänsterpartiet yrkar

Att Helsingborgs kommun utreder möjligheten att ändra i reglerna för markupplåtelser för att stoppa uppvisande av icke domesticerade djur på kringresande cirkusar.

Mounir Mansour

Claudia Velasquez

 

 

KF: Delårsrapport och lokaler

Den 25 oktober ska kommunfullmäktige ha sammanträde igen. Denna gång i Fyrkanten i Vargön.

Det är som vanligt en mängd frågor som ska avhandlas. Och som vanligt i oktober återfinns delårsrapporten. Det är delårsrapporten ”per 31 augusti 2017” som ska fastställas. Och det efter att ha noterat revisorernas yttrande över samma rapport.

Delårsrapporten innehåller som vanligt en massa information.

Det som är mest intressant i delårsrapporten är kommunens prognos för året. Och den är mycket glädjande. I varje fall ur ekonomisk synpunkt. Ekonomikontoret räknar nämligen med att kommunens resultat kommer att uppgå till +62 milj kr. Det är 39 milj kr bättre än budgeterat. Det innebär att prognosen är bättre än vad den förra delårsrapporten trodde. När den rapporten var uppe för behandling så var prognosen ”bara” 53 milj kr.

Det är dock två ”engångssummor” som finns med i överskottet. Det är 10,7 milj kr från Fastighets AB Vänersborg. Det är pengar som härrör sig från Toppskandalen för ett antal år sedan när kommunen köpte dyrt och sålde billigt till Hammar Nordic Plugg. EU-kommissionen ansåg senare att Hammar hade fått fabriken 14,5 miljoner (exkl ränta) för billigt. De här pengarna skulle betalas tillbaka till Fastighets AB, och det har skett. Nu kommer en del av pengarna till kommunstyrelsen.

Den andra engångssumman beror på att kommunstyrelseförvaltningen har fått en utgift mindre än budgeterat. Kommunen behöver nämligen inte lösa ut lokalerna i Vänerparken, eftersom Kunskapsförbundet Väst fortsätter att hyra dem. En summa på 11,4 milj kr återförs därför till kommunstyrelsen.

Efter det att delårsrapporten upprättades så har emellertid kommundirektören avslutat sin tjänst. Eller hur man ska uttrycka det. Det kostar i varje fall kommunen omkring 2 milj kr och de kostnaderna tas i sin helhet i år. Överskottet för kommunen år 2017 beräknas därför till 60 milj kr.

Det här innebär att pengar nu ska delas ut till barn- och utbildningsnämnden (4,759 milj kr), kultur- och fritidsnämnden (1 milj kr) och socialnämnden (2 milj kr). I ”teknisk” mening är det de återförda pengarna från Vänerparken som delas ut.

Det är svårt att inte låta bli att påpeka att de mörka orosmoln, som de styrande partierna (S+C+MP) målade upp i juni 2016, inte har dragit in över Vänersborg… Det var ju oppositionens (V+M+L+KD+VFP) offensiva budget som antogs, med stora satsningar på verksamheterna. Kanske skulle, med facit i hand, ännu mer pengar ha kunnat delas ut till nämnderna…

PWC, som är de professionella revisorerna, bedömer:

”att kommunens delårsrapport är upprättad enligt kommunal redovisningslag och god redovisningssed samt att den i allt väsentligt uppfyller kravet på rättvisande räkenskaper”

PWC skriver emellertid att det finns ett undantag som gör att PWC inte kan rekommendera revisorerna att tillstyrka att årsredovisningen:

”de befintliga och extra avsättningar som finns för pensionsåtaganden.”

Det här begriper jag mig inte på, men jag tror att det är tämligen oväsentligt. PWC har nämligen påpekat detta förr, utan att kommunen har rättat sig efter revisorernas uppmaning…

Som vanligt finns också en målavstämning med, dels för kommunen som helhet och dels för respektive nämnder och styrelser.

Kommunen har gett sig själv 5 gröna ploppar (målet uppnås), 8 gula (målet uppnås delvis) och en röd (målet uppnås inte). Den sistnämnda därför att fyra av nio nämnder inte prognostiserar budgetbalans för 2017. Men det kan ändras. Som för t ex barn- och utbildningsnämnden.

Det är väl inte så mycket att orda om när det gäller ”plopparna”, dvs måluppfyllelsen. Jag är överhuvudtaget ganska negativ till hela det här sättet att styra och utvärdera den kommunala verksamheten. (Det har jag skrivit om förut… Se t ex ”Målarbete – till nytta för vem?”.)

Det är dock några kommentarer kring barn- och utbildningsnämnden som kanske är värda att säga något om.

Kommunen skriver att medelmeritvärdet i åk 9 minskade till 207,6. Och det stämmer i och för sig, men efter det att delårsrapporten skrevs har de nya resultaten för vårterminen 2017 kommit. Och då sjönk meritpoängen dramatiskt. I våras var medelmeritvärdet bara 193,7 p. Det är helt alarmerande siffror som borde ge upphov till omfattande diskussioner. (Se ”Total kris i Vänersborgs skolor!”.)

Det kommer att genomföras en ny personalenkät under hösten 2017. Det blir en viktig undersökning. Personalomsättningen under 2016 ökade nämligen till 9 procent och den totala sjukfrånvaron ökade med 1,3 procentenheter till 9,3. Det är viktigt att orsaken till dessa ökningar identifieras.

Senare i delårsrapporten kommer de olika nämndernas delårsrapporter. Däribland rapporten från barn- och utbildningsnämnden. (Se också ”BUN 18/9”.)

Prognosen från barn- och utbildningsnämnden var, då rapporten skrevs, ett underskott under året om 4,5 milj kr. Men det vet vi nu att BUN alltså ska få ett tillskott på 4,7 milj kr. Det innebär med andra ord att BUN kan förväntas göra ett plus/minus-noll-resultat.

Naturligtvis redovisas BUN:s måluppfyllelse, precis som för alla nämnder.

Nämnden skriver att antalet anmälda kränkningar i förskola och i åk 7-9 har minskat, men ökat i F-6. Det beror på, skriver nämnden (snarare barn- och utbildningsförvaltningen), att:

”rutinföljsamheten har ökat och det arbete som pågår i verksamheterna har ökat medvetenheten hos personalen. En möjlig anledning till att det skiljer sig mellan skolorna kan vara elevökningar/förtätningar, personalomsättning och rektorsomsättning.”

I åk 7-9 har frånvaron ökat med i snitt 1,66 procentenheter. Naturligtvis påverkar frånvaron kunskapsresultaten negativt. Förvaltningen tror att även den ökade frånvaron kan bero på elevökningar/förtätningar och brist på undervisningslokaler.

Det förväntade resultatet ”Ökad andel personal i verksamheterna med rätt kompetens för uppdraget” uppnås inte. Det är så att andelen legitimerade förskollärare i verksamheten har minskat i jämförelse med 2016 och samma sak gäller andelen legitimerade lärare i årskurs F-6 och 7-9. Det är tyvärr en ganska väntad utveckling. Det råder brist på pedagoger i Sverige och Vänersborg måste konkurrera om de som finns. Och då gäller det att kunna erbjuda pedagogerna både bra löner och, framför allt tror jag, bra arbetsförhållanden. Och med tanke på den stora bristen på lokaler i Vänersborg, så är nog inte Vänersborg den kommun som är mest eftertraktad…

För brist på lokaler är det. Grundskolan i Vänersborg har som bekant ökat med 700-800 elever sedan 2013. Och inga nya skolor har byggts. (Nya lokaler på Idrottsgatan 7 håller dock på att iordningsställas för högstadiet.) Istället finns det moduler på snart sagt varenda skolgård… Det är knappast möjligt att placera ut fler. Såvida vi inte vi ”bygger” en helt ny skola med enbart moduler. Vilket faktiskt diskuteras, eftersom det verkar vara det enda sätt som BUN kan skapa klassrum så att alla elever får plats.

Det behövs också fler förskoleplatser. BUN hade hoppats att en ny förskola i kvarteret Hönan skulle ha varit på plats vid det här laget. Men fortfarande, snart 5 år efter beslutet, har det inte verkställts. Den nya förskolan på Vänerparken, i BUP:s gamla lokaler, drar också ut på tiden. Ska vi hoppas att det snart blir bygglov för åtminstone en förskola?

Uppförandet av en om- och tillbyggnad av Öxnered skola tar förresten också tid…

Det får inte vara så här att tiden bara går. Barn- och Utbildningsnämndens beslut måste respekteras och verkställas.

Och nu står nämnden inför en akut akutsituation som är synnerligen akut (typ). Lokalfrågan måste lösas! Vänersborgs politiker måste se till att barnen och eleverna får tillgång till ändamålsenliga lokaler som täcker behoven för verksamheterna. Det behövs nya ”riktiga” förskolor och skolor. Det duger inte med modullösningar.

Lokalfrågan i BUN är som jag ser det kommunens viktigaste uppgift just nu. Den måste prioriteras. Så se det som en vädjan till alla politiker – se till att samarbeta och lös förskole- och skolfrågan!

Och till sist två kommentarer kring delårsrapporten från två av de andra nämnderna.

Som vanligt tittar jag i delårsrapporten för kultur- och fritidsnämnden för att se vad det står om Barn- och Ungdomsnämndens gamla skötebarn Arena Vänersborg.

Det står som vanligt i stort sett ingenting. När det gäller kostnader kan vi läsa:

”Arena och fritid har ett prognostiserat underskott om 0,5 mkr. Underskottet beror främst på högre verksamhetskostnader som larm och bevakning, kostnader som avser skadegörelse, IT och personalkostnader jämfört med tilldelad budget. Evenemangsverksamhetens prognos är ett överskott om 0,2 mkr vilket avser mindre verksamhetskostnader jämfört med budget.”

Och det låter ju bra, det låter ju nästan som om arenan går med ett överskott.

Enligt uppgifter från kultur- och fritidsförvaltningen kostar arenan i år netto omkring 20 miljoner kr. Arenans nettokostnad är för innevarande år (2017) budgeterad till 18.946.648 kr, dvs ungefär 19 milj kr. Fast till och med september har kostnaderna varit 349.740 kr mer än budget.

Till sist noterar jag också att byggnadsnämnden återigen har uppfyllt det förväntade resultatet:

”Fler invånare ska uppleva bra bemötande och ett snabbt, tydligt och kompetent agerande i kontakter och ärenden med förvaltningens representanter.”

Det är bara att ännu en gång gratulera byggnadsnämnden…

#meetoo-tankar

För någon vecka sedan började kvinnor världen över att säga ifrån. Det ska INTE vara okej med övergrepp av något slag. Genom att ”vittna” om att jag och hon och hon och dem varit utsattas, så synliggjordes de sämsta patriarkalaste sidorna ordentligt. Med anledning av den väldigt spridda hashtag-kampanjen meetoo, så började jag fundera på om … Fortsätt läsa #meetoo-tankar

V kräver förebyggande arbete mot sexuella övergrepp

Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Unga tjejer mellan 16 och 24 år är, enligt Brå och MUCF, de som är allra mest utsatta för sexualbrott. Nära 75 procent av alla unga kvinnor har blivit utsatta för sexuella trakasserier. Vänsterpartiet har föreslagit olika saker för att förebygga sexuella trakasserier och våld men högern har gång på gång röstat ner förslagen. Förra året föreslog Vänsterpartiet feministiskt självförsvar för unga tjejer och samtal med killar om feminism, vilket styrande högern i Solna avslog. För några veckor sedan debatterades ytterligare ett förslag från Vänsterpartiet i kommunfullmäktige. Ett förslag om förebyggande arbete mot sexuella trakasserier och våld mot kvinnor. Inte heller detta förslag […]