En seger för demokratin

Vänsterpartiets Lotta Johnsson Fornarve fick flest röster i omröstningen om posten som riksdagens andre vice talman.

– Det känns fantastiskt hedrande. Jag känner mig också lättad över att riksdagen har markerat att Sverigedemokraterna inte är ett parti som alla andra. Vi kan inte ha en talman som inte står upp för alla människors lika värde, säger Lotta Johnsson Fornarve.

Lotta Johnsson Fornarve valdes in i riksdagen 2014 och har under mandatperioden suttit i civilutskottet, Europarådet, arbetande ersättare i utrikesutskottet, försvarsutskottet och försvarsberedningen. Sedan 2017 är hon Vänsterpartiets försvarspolitiska talesperson och hon har tidigare suttit med i Vänsterpartiets partistyrelse. Lotta Johnsson Fornarve har även varit internationell sekreterare för ISAK, en paraplyorganisationen mot apartheid, och suttit i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Oxelösund och Linköping.

– Det här är väldigt glädjande. Nu har riksdagen visat att man inte vill ha en talman som uttrycker sig rasistiskt och homofobt. Lotta Johnsson Fornarve kommer att representera hela Sverige på ett sätt som Björn Söder och Sverigedemokraterna inte gör, säger Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets partiledare.

Dags att nominera 2018!

Nu är det dags att nominera för dig som medlem!

KOMMUNEN

Vilka uppdrag som är aktuella är inte klart ännu men valberedningen uppmana att nominera redan nu.

När ni skickar in nominering så är det bra om ni anger namn, telefonnummer, mailadress, gärna erfarenhet av politiskt arbete och politiska uppdrag och till vilket uppdrag du vill nominera personen. Den nominerade behöver inte vara tillfrågad men det är naturligtvis en fördel om detta är gjort. Sista dag för förhandsnominering till kommunala förtroendeuppdrag i Trollhättan kommer att bli 21 oktober.

REGIONEN

Nu startar nomineringsprocessen till regionstyrelse/regionråd, regionfullmäktiges valberedning och arvodesberedning. Val sker på ett representantskap den 13 oktober. Sista dag för förhandsnominering till dessa uppdrag kommer att bli  den 30 september.

Val av alla övriga uppdrag i regionen görs på ett representantskap den 17 november. Sista dag för förhandsnominering kommer att bli 21 oktober.

STADGAR

Här är lite utdrag ur våra stader som förklarar nomineringar.

  • §19. Vid nominering av kandidater till partiets ledningar och parlamentariska uppdrag betraktas alla mandat som obesatta och alla kandidater behandlas likvärdigt. Partiet eftersträvar spridande av uppdrag och kontinuerlig förnyelse av valda organ och parlamentarisk representation.
  • §39. Rätt att nominera har partiföreningens medlemmar. Formerna för nominering fastställs i övrigt av valberedningen.

Lotta Johnsson Fornarve svepte Björn Söder ur talmansstolen – en seger för demokratin

Vänsterpartiets Lotta Johnsson Fornarve fick flest röster i omröstningen om posten som riksdagens andre vice talman.

– Det känns fantastiskt hedrande. Jag känner mig också lättad över att riksdagen har markerat att Sverigedemokraterna inte är ett parti som alla andra. Vi kan inte ha en talman som inte står upp för alla människors lika värde, säger Lotta Johnsson Fornarve.

Lotta Johnsson Fornarve valdes in i riksdagen 2014 och har under mandatperioden suttit i civilutskottet, Europarådet, arbetande ersättare i utrikesutskottet, försvarsutskottet och försvarsberedningen. Sedan 2017 är hon Vänsterpartiets försvarspolitiska talesperson och hon har tidigare suttit med i Vänsterpartiets partistyrelse. Lotta Johnsson Fornarve har även varit internationell sekreterare för ISAK, en paraplyorganisationen mot apartheid, och suttit i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Oxelösund och Linköping.

– Det här är väldigt glädjande. Nu har riksdagen visat att man inte vill ha en talman som uttrycker sig rasistiskt och homofobt. Lotta Johnsson Fornarve kommer att representera hela Sverige på ett sätt som Björn Söder och Sverigedemokraterna inte gör, säger Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets partiledare.

För mer information:
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64

Inlägget Lotta Johnsson Fornarve svepte Björn Söder ur talmansstolen – en seger för demokratin dök först upp på Vänsterpartiet.

En vecka har gått sedan valet

En vecka har gått sedan valet

I Motala uppåt för Vänsterpartiet i kommunvalet, landstingsvalet och riksdagsvalet. Vi är det rödgröna parti som gått framåt i samtliga val. Kommunalt har vi fått +392 nya väljare och vi är nu runt 2 000 som röstar på Vänsterpartiet i kommunen. Vänsterpartiets bästa valdistrikt i kommunvalet blev: Motala Verkstad med 11,54 %, Väster med 10,41 % och Östermalm med 8,80 %. Bästa landsbygdsdistrikt blev Tjällmo med 7,08 %. Valdistrikt med lägst resultat blev: Marieberg-Varamon med 3,15 %, Godegård med 3,82 % och Borensberg Västra/Kristberg med 4,35 %. Det innebär att vi inte hamnade under den nya spärren om 2 % i något enda valdistrikt. Totalt sett kan man faktiskt säga att vi gick fram ett mandat – varför det då, när vi behåller oförändrat fyra mandat och två ersättare? Jo, om de förändrade regler som nu gäller, med bland annat en enda valkrets i Motala, hade gällt i förra valet så hade vi då fått tre mandat. Nu gäller ju dessa regler och vi fick fyra!

Vi kan också konstatera att förutom Tjällmo, så håller vi ställningarna väl i landsbygdsdistrikt, men ligger något lägre än i stan. Här har vi anledning att vara mer aktiva och öka kontakterna och dialogen med ortsborna under kommande år. I Godegård gick vi ner procentuellt från 5,62 till 3,82 %. Ser vi till antalet röster i Godegård så är det sex väljare som valt annorlunda i kommunvalet i Godegård. I riksdagsvalet minus en och i landstingsvalet plus en, dvs oförändrat i dessa val – små siffror, men likväl tänkvärt!

Valteknisk samverkan

Under veckan har vi haft samtal med alla partier utom SD om hur läget ser ut och om vad som bör göras. Med socialdemokraterna och miljöpartiet har vi slutit en preliminär överenskommelse, som är godkänd för vår del och förhoppningsvis slutligt godkänns på måndag kväll, varefter  vi kan presentera detaljerna. Det är en överenskommelse om valteknisk samverkan, det vill säga om fördelning av platser i kommunens nämnder och kommunstyrelsen. En sådan överenskommelse är nödvändig för alla partier om man ska ha rimliga arbetsvillkor och vara insatt i kommunala frågor. Nämnderna är numera så små att ett samarbete också är nödvändigt för att få en parlamentarisk bredd i det politiska arbetet, så att alla åsikter blir företrädda.

En valteknisk överenskommelse innebär att vi tillsvidare inte har någon överenskommelse om ett samarbete med politiskt innehåll eller hur en samverkan skulle se ut mellan partierna under mandatperioden. Tills vidare agerar Vänsterpartiet med andra ord självständigt! En fråga återstår dock där vi har en överenskommelse och det är budgeten för 2019, som är gemensam för de rödgröna, sedan får vi se hur vi samverkar eller agerar själva.

Tekniska nämnden

Under tisdagen och onsdagen var jag med på tekniska nämndens sammanträde, där jag ersätter avgångne Bertil A Karlsson. Mitt första kommunala engagemang på över 10 år. En hel del viktiga frågor om bland annat taxor och om utbyte av gatubelysningen för betydande belopp, cirka 72 miljoner på 10 år, avhandlades. Givetvis kom också en kontroversiell fråga upp, nämligen en fråga som berör yttrandefriheten och partiernas möjlighet att ha möten på offentlig plats – inte bara på Stora torget, utan i hela kommunen. Här ville förvaltningen införa en ny avgift (utöver tillståndsavgiften) om 500 kronor per ansökningstillfälle. Jag reagerade mot detta och fick instämmanden från såväl liberalerna som socialdemokraterna och så småningom från alla i nämnden. Dagen därpå beslutade vi att denna avgift inte ska införas, vilket visar att även en ersättare i en nämnd kan göra skillnad. Nu hoppas vi partierna gör sig ännu mer tillgängliga.

”Nej, ingen måste samarbeta med SD”

”Partier går till val, väljarna väljer och sedan ska det formas majoriteter för att kunna styra landet, eller kommuner och landsting. Partier samarbetar då med andra partier som de har något gemensamt med eller som de kan bygga förtroendefulla relationer med. Det är frivilligt.”

Så skriver Aron Etzler, Vänsterpartiets partisekreterare, i inledningen till en debattartikel i Aftonbladet.

Och längre fram skriver Aron Etzler: ”Det märkligaste med dagens debatt är att den är helt bakvänd. SD anklagar alla partier som inte vill samarbeta med dem för att inte respektera folkets vilja. Men det är väldigt lätt att begripa varför andra partier inte vill samarbeta med SD. Det är SD:s eget agerande och deras egen politik som är skälet till att andra partier skyr dem. Och att andra partier skyr dem är folkets vilja och helt i enlighet med demokratins spelregler.”

”SD har existerat sedan 1988 och har under dessa 30 år inte lyckats etablera ett enda harmoniskt samarbete med något annat parti. Det är inte på något sätt normalt. Alla andra partier klarar av att samarbeta med varandra.”
Läs hela debattartikeln på Aftonbladets hemsida.

Valresultat 2018

I riksdagsvalet fick Vänsterpartiet 8,0%. Det är en ökning med 2,3% jämfört med valet 2014, då vi fick 5,7%. Det är det bästa valresultat vi fått sedan 2002, då vi fick 8,3%.

Detta innebär att vi denna mandatperiod får 28 mandat i riksdagen, vilket är en ökning med 7 mandat.

I valet till kommunfullmäktige i Höganäs fick vi 2,81%, en minskning jämfört med valet 2014 då 2,94% röstade på oss. Men vi behåller vårt kommunala mandat.

Mandatfördelningen i Höganäs kommunfullmäktige 2018-2022 ser ut så här:

Vänsterpartiet 1 mandat
Socialdemokraterna 7 mandat (-1 mandat)
Miljöpartiet 3 mandat
Liberalerna 3 mandat
Centerpartiet 3 mandat (+1 mandat)
Kristdemokraterna 2 mandat (+1 mandat)
Moderaterna 17 mandat (-2 mandat)
Sverigedemokraterna 5 mandat (+1 mandat)

I valet till riksdagen röstade 3,40% i Höganäs kommun på Vänsterpartiet, en ökning jämfört med 2014 då 2,95% röstade på oss.

599 personer i Höganäs kommun röstade på Vänsterpartiet till riksdagen, 494 röstade på oss till kommunfullmäktige.

I valet till Region Skåne ökar Vänsterpartiet från 5,32% till 6,72%. Vi ökar med två mandat till 10 mandat.

I Höganäs kommun röstade 3,80% på Vänsterpartiet till Region Skåne, en ökning jämfört med 2014 då 3,63% röstade på oss. 662 personer i Höganäs röstade på Vänsterpartiet till Region Skåne.

Information om valet 2018 finns på Valmyndighetens hemsida samt på SVT:s hemsida.

Politisk lugn vecka

Kommande politiska vecka kännetecknas på sätt och vis av ett lugn före stormen. Inga nämnder eller styrelser har sammanträden. Så på den fronten är det lugnt. I och för sig har kommunstyrelsens arbetsutskott ett möte imorgon, men det är egentligen bara det kommande sammanträdet med kommunstyrelsen som ska förberedas. Och kommunstyrelsen ses inte förrän den 3 oktober.

Däremot kommer det, precis som den gångna veckan, att tisslas och tasslas i kommunhusets korridorer. Tror jag. Särskilt i samband med att budgetberedningen har möte på tisdag. Då ska budgeten för nästa år (2019) diskuteras. Och eftersom inget politiskt block har majoritet (S+C+MP har 20 mandat nästa mandatperiod och M+KD+L 15 mandat – det krävs 26 mandat för en majoritet), så måste budgetberedningens ledamöter prata med varandra över partigränserna. Och förutsättningarna är ju goda, i beredningen har varje parti en representant.

Mitt tips är att de partier som börjar hitta varandra i budgetdiskussionerna med stor sannolikhet också kommer att hitta varandra när det gäller styret av kommunen de följande 4 åren. Budgeten är ju det absolut viktigaste beslutet under året.

Än så länge har ingen tagit formell kontakt med Vänsterpartiet om ett kommande samarbete. Men jag tror att något av de två stora blocken säkerligen kommer att göra det. Vänsterpartiet är ju trots allt kommunens fjärde största parti…

Anlita städfirma?

Tänk vad skönt det skulle vara att efter jobbet få komma hem till ett välstädat hem.

Just nu ser jag två lösningar på det:

1. Arbetstidsförkortning införs. Med sex timmars arbetsdag skulle tiden och orken att ha ett välstädat hem finnas.

2. Hemstädning. Att anlita en städfirma som delvis sköter städningen. Då skulle det inte behöva storstädas så ofta.

Som rådande politiska läge ser ut, med 5 borgerliga partier (M, SD, C, Kd, L) i riksdagen, så kan man nog bara drömma om sex timmars arbetsdag.

Frågan är då om man har råd att anlita städhjälp. Samt vilka man ska anlita i så fall. Några tips?

Tack för en fantastisk valrörelse!

Valet är över! Och vilken valrörelse vi har gjort! Vi har: – Slagit medlemsrekord i partiet. Nu är vi över 27 000 medlemmar! – Slagit medlemsrekord i partiföreningen och passerat 200 medlemmar. Lokalt har vi mer än fördubblat medlemsantalet jämfört med valet 2014 och fått åtminstone 70 nya medlemmar bara sedan årsskiftet. – Vänsterpartiet Solna har […]