Drömmen om Rågsved lever!

Vår kampanj ”Drömmen om Rågsved” fick en kanonstart idag. Precis när duggregnet slutat satte vi upp vårt röda tält på torget, ställde fram gofikat och ställde upp våra planscher med Visionen om Rågsveds allé.

Under några intensiva söndagstimmar på Rågsveds Torg fick vi hela 38 förslag om förbättringar av Rågsveds centrum och Rågsved i stort!

Vänsterpartiet Vantörs vision om Rågsveds allé

 

Drömmen om ett uppfräschat, reparerat, förnyat och mer spännande, kulturellt och servicefyllt centrum lever, så mycket kan konstateras redan innan alla förslagen är sammanställda.

 

Entusiasmen var stor och idéerna en mix av stort och smått, allt från bibliotek, apotek, konstnärsateljéer och barnklädesaffär till intressanta aktiviteter för ungdomar, rejäla askkoppar på torget och en uteservering vid konditoriet.

 

Något som också kom upp var att centrum och torget är dominerat av män, och idéer började gro om vad vi kan göra för att ändra på det.

Nu smälter vi intrycken och sammanställer förslagen och så kommer vi tillbaka lördagen den 16 november. Hoppas vi ses då!

 

PS

Innan dess kanske vi ses redan på tisdag kl 18, då Stockholms stad tillsammans med Rågsved Hagsätra Samhällsförening och företagarföreningarna i Hagsätra och Rågsved har information om Fokus Hagsätra Rågsved i Nya Rågsveds Folkets Hus.  Det som sägs där om det fortsatta arbetet kan ha stor betydelse för hur vi ska arbeta vidare med förslagen som kom idag och Visionen om Rågsveds allé.

DS

(V)i säger ja till valfrihet, på riktigt

Replik på ”Lagen om valfrihet under debatt i Motala” av Maths Andersson (L) i MVT. För Maths Andersson (L) handlar valfrihet för den äldre om att välja var den som utför hemtjänsten har sin anställning. Det är egentligen det enda som Lagen om valfrihetssystem (LOV) har lett till. Vad är det för val att erbjuda […]

MTB Adventure – 19 km lera

Efter Lidingöloppets 30 km så har jag inte vågat träna mer än väldigt lätt, för knät som krånglade. Idag var det dock dags för mitt första cykellopp. MTB adventure stod för utmaningen. 19 km terrängcykling i skogarna utanför Södertälje.

Riktigt nervös inför mitt första cykellopp. Fäste nummerlappen på cykeln och väntade in min start. Ställde mig nästan sist i min startgrupp. Jag hade bestämt mig för att ta det lugnt och njuta av själva upplevelsen.

Starten går och jag rättar in mig i ledet. Låter folk cykla om. Tar det lugnt och försöker bara hålla mig på cykeln. Det är stundtals väldigt lerigt och cykeln går ibland i sidled.

Efter några kilometer känns det som att jag kommer in i loppet och börjar haka på de som cyklar om mig. Nedför vågar jag inte släppa på, utan jag låter de andra köra om och ifrån mig.

När det kommer upp skylt om att det är 5 km kvar till mål så bestämmer jag mig för att försöka höja tempot lite. Jag plockar placering efter placering när det är uppför och plant.

De sista kilometerna hittar jag en grupp med ett bra tempo. Vi ligger i ett led och trampar på. Det är en smal stig, men med bra underlag, så tempot blir högt.

När vi närmar oss målet så kör jag om några och försöker öka ytterligare. Blir dock snabbt trött då ytterligare en brant backe kommer innan det är dags att rulla ned mot upploppet. På upploppet trampar jag på lite till och cyklar om några till.

Kom i mål på tiden 1:13.07 och känner mig riktigt nöjd över min prestation.

KFV I KRIS!

I tisdags hade Kunskapsförbundet Väst (KFV) sammanträde. Det var direktionen, förbundets “fullmäktige”, som möttes på Vänerparken.

Det är inga roliga sammanträden. Det är kris lite överallt i de svenska kommunerna, Trollhättan och Vänersborg är inga undantag. Men den ekonomiska situationen i Kunskapsförbundet går över alla gränser. Den var bra i 2-3 år och förbundet gjorde överskott. Men i år försvann statsbidrag och nya, dyra friskoleplatser för framför allt naturbruksutbildningar startades. Det blev kris – extrem kris.

KFV är i en speciell situation. Förbundets kostnader ökar hela tiden, förbundet får t ex betala till alla fristående gymnasier. (200.000-300.000 kr per plats på ett naturbruksprogram när förbundet självt får 55.000 kr per tillkommande, ny elev…) Och det kan inte förbundet påverka. Men KFV kan inte heller öka sina intäkter genom att t ex höja skatten.

Kunskapsförbundet är helt beroende av ägarkommunernas förståelse. Och den tycks saknas… Det är nästan så man kan tro att kommunerna inte inser att det är en stor del av Trollhättans och Vänersborgs ungdomar som studerar i Kunskapsförbundet. (Det tycks dock vara en attitydförändring på gång bland en del politiker i Vänersborg.)

Det här har jag skrivit om i flera bloggar. Men ju längre tiden går desto mer och mer ”ansträngd” blir förbundets situation. Jag kan också nämna i sammanhanget att Lutz Rininsland och jag har lämnat in en motion om hur utbildningsplatser kan finansieras som kommunens elever väljer i andra kommuner och/eller i friskolor? (Se ”

På onsdag har kommunfullmäktige i Vänersborg sammanträde. Då ska en begäran från KFV om mer pengar behandlas.

Kunskapsförbundets begärde den 26 mars i år 17 milj kr för 2019. (Vänersborgs andel av det begärda tillskottet uppgår till ca 6,8 milj kr.)  När kommunfullmäktige behandlade ärendet i juni så röstade Vänsterpartiet för att fullmäktige skulle bevilja pengarna. Ärendet återremitterades emellertid på grund av en motion från moderaterna. Nu är det oktober och året är snart slut…

Förslaget till fullmäktige är att förbundets begäran ska avslås. (Kommunfullmäktige i Trollhättan har för övrigt redan sagt nej…) I Vänersborg motiveras avslaget med att:

“Det ekonomiska utrymmet i medlemskommunerna inte medger ytterligare tillskott till KFV.”

Inför höstterminen i år (2019) har 29 (ytterligare 7 jämfört med tidigare) tillsvidareanställd personal slutat – som inte har ersatts. 51 visstidstjänster som löpte ut i juni har inte heller ersatts. Totalt minskade antalet personal alltså från juni till augusti med 80 tjänster. Det är ungefär 10% av det totala antalet… Om Vänersborgs kommun skulle dra ner lika mycket procentuellt som Kunskapsförbundet har gjort i år, så skulle det motsvara mer än 352 tjänster i Vänersborg. I Trollhättan skulle motsvarande neddragningar betyda drygt 421 tjänster.

Om ägarkommunerna hade sparat och dragit ner verksamheten som KFV har gjort så hade det ekonomiska utrymmet i ägarkommunerna definitivt medgett ytterligare tillskott…

Trots de stora neddragningar som har gjorts i Kunskapsförbundet är prognosen för 2019 ett underskott på ca 12 miljoner kronor. Det är mycket pengar, trots att prognosen är betydligt mindre dålig än tidigare i år. Det prognostiserade underskottet var nämligen hela 33 milj kr i februari… Trots de enorma besparingar som Kunskapsförbundet har gjort vill inte ägarkommunerna bidra med mer pengar utan tycker att förbundet ska finansiera underskottet med att använda det egna kapitalet… . 

“inom ramen för förbundets upparbetade egna kapital”

Det är naturligtvis en slags lösning. Kortsiktig och kanske inte helt enligt balanskrav och andra regler, men ändå… Dessutom har ju kommunfullmäktige i Trollhättan redan sagt nej till KFV:s begäran.

Men med denna formulering om det “egna kapitalet” låter det precis som om allt vore frid och fröjd. Men sanningen är att Kunskapsförbundet håller på att monteras ned och att den godtagbara kvaliteten är i stor fara. Mycket stor fara…

Nästa år ska det sparas ytterligare. Kanske hade “det egna kapitalet” kommit bättre till pass då…

Inför år 2020 saknar Kunskapsförbundet nämligen 15 milj kr – och eget kapital. Besparingsåtgärderna (=neddragningarna) inför nästa år är redan i full gång, uppsägningar av personal har börjat. Denna gång vill förbundet inte skära ner bland lärarna, eftersom lärartätheten redan har nått “kritiska nivåer”… Istället ska det skäras ner på “stödprocesserna”.

I gårdagens TTELA (se “Neddragning av skolsköterskor i gymnasieskolor leder till minskad tid för eleverna”) protesterade skolsköterskorna i Kunskapsförbundet och Vårdförbundet.

Och jag förstår dem.

Det är inte bara neddragningar av administrativ personal med 2 milj kr, personal på bibliotek 1 milj och ledning 1 milj som håller på att verkställas. Det ska också sparas 6 milj kr på elevhälsa/elevstöd.

6 miljoner kronor innebär att 3 elevcoacher/skolvärdar ska bort, 2,8 SYV-tjänst försvinner samt en psykologtjänst på 0,75 tas bort och ersätts med inköp av 0,2 tjänst… Och 1,6 tjänst som skolsköterska ska bort… Neddragningarna motsvarar 22% av kostnaderna för elevhälsan och elevstödjande funktioner.

22%…

Det är oroande. Mycket oroande. Den här personalen är oerhört viktig, särskilt för de elever som är i behov av stöd och hjälp. Det märktes på Kunskapsförbundets sammanträde att flera av tjänstemännen tyckte att det här var över gränsen…

Insändaren i TTELA slutade med orden:

“Politikerna i Kunskapsförbundets direktion behöver förstå konsekvenserna av att minska på skolsköterskorna.”

Jag tror faktiskt att politikerna i förbundet gör det. (Även om åtgärderna ligger i händerna på förvaltningen.) Men… Förstår kommunalråden i Trollhättan och Vänersborg konsekvenserna?

När Kunskapsförbundet ville spara genom att lägga ner några dyrbara program, det estetiska programmet och orkesterutbildningen i Vänersborg, det industritekniska programmet i Trollhättan och idrottsutbildningarna bandy och badminton i Vänersborg respektive Trollhättan, sa kommunalråden i Trollhättan och Vänersborg blankt nej. Kommer de att säga nej nu? Eller tycker de att t ex bandyutbildningen är viktigare än skolsköterskor?

Kommunalråden sammanträdde med Kunskapsförbundets presidium i veckan. Jag har dock inte en aning om vad som sades, men jag är inte särskilt optimistisk…

Jag är inte heller särskilt optimistisk inför fullmäktige på onsdag. För vad hjälper det att en bloggande vänsterpartist anser att det är självklart att Kunskapsförbundet borde få de ca 6,8 milj kr som förbundet begär.

Rågsveds Centrum ska bli vårt!

Hur vill du ha Rågsveds Centrum om du fick bestämma? Saknar du bibliotek, bio, blomsteraffär? Vill du kunna låna en cykel, leka eller längtar du efter torghandel? Eller gillar du centrum som det är? Kom förbi Rågsveds Torg imorgon mellan 12 och 15 och dela med dig av dina drömmar.

Vi är på plats från Vänsterpartiet Vantör med vårt röda tält, för att samla in tankar och åsikter om vad du och dina grannar och vänner vill ha ut av vårt centrum. Som många andra i stadsdelen är vi trötta på centrumägaren som inte bryr sig om fastigheten, hyresgästerna och oss som bor i Rågsved. Därför startar vi nu en kampanj för att stödja kravet som vänsterpartiet driver om att staden ska köpa tillbaka centrum, läs mer här.

Centrumfrågan hör ihop med hela Rågsveds utveckling. Så vi pratar gärna också om Visionen om Rågsveds allé, läs exempelvis här och här som vi tycker är högaktuell i samband med det fortsatta arbetet med Fokus Hagsätra Rågsved, då området för Rågsveds allé motsvarar en av de kommande etapperna.

Redan nu på tisdag den 22 oktober kl 18-20 är det möte i Nya Rågsveds Folkets Hus om vad som kommer att hända i Hagsätra och Rågsved. Staden informerar och medarrangörer är Rågsved Hagsätra samhällsförening, Rågsveds fastighetsägarförening och Hagsätra företagarförening. Läs här.

Det är nu vi ska tala om hur vi vill ha det, det är nu vi kan påverka hur vår stadsdel kommer att byggas ut och byggas så som vi vill ha den. Vi ska vara med och påverka från början! Vi Rågsvedsbor brukar veta vad vi vill, vi har också visat att vi försätter berg, när vi går tillsammans, oavsett om det gäller att rädda våra samlingslokaler, vår skog, vår trygghet eller våra hyresrätter!

Ett debattinlägg och en skrivelse

Brukar skriva egna texter i denna blogg. Idag ett undantag.

Det finns mycket irritation mellan kommunen Vänersborg och kommunalförbundet som står för den gymnasiala utbildningen och vuxenutbildningen i Trollhättan och i Vänersborg.

På senare tid har många enskilda blivit drabbade när man inte kan komma överens. Med all respekt till alla andra, de ensamkommande ungdomar som har fastnat i asylprocessen, vars ansökningar eller överklaganden bearbetas, är nog den grupp som har det svårast.

Varför det inte tycks finnas godtagbara  lösningar framgår av en debattartikel som Anders Knape, ordförande i SKL, publicerade den 17 oktober: ”ÖVERSYN AV GYMNASIELAGEN KAN INTE VÄNTA”.

Två veckor tidigare riktade SKL en skrivelse till statsrådet Morgan Johansson på justitiedepartementet, med kopior till arbetsmarknadsdepartementet, utbildningsdepartementet och socialdepartementet.

Förtroendevalda i kommunfullmäktige och i förbundets direktion uppskattar säkerligen dessa texter.

Morgan Johansson gjorde det inte. Han meddelande: ”Lagen gäller och det är inte aktuell med en översyn.”

Budget innan midsommar eller i november?

Kommunfullmäktiges ordförande lär inte få avsluta onsdagens sammanträde nästa vecka förrän framåt småtimmarna. Ganska många frågor ska avgöras, 42 punkter finns på föredragningslistan.

Punkt 37 har rubriken: ”Svar på motion om budgetbeslut i juni – är det bra?

Beslutsförslaget är att avslå min motion.

I sammanfattningen av ärendet sägs inledningsvis: I motionen förordas en senareläggning av budgetprocessen med beslutsförslaget att ”kommunfullmäktige anvisar kommunstyrelsen att överväga en förändring av budgetprocessen i enlighet med vad som anförs i motionen”.

Det var en mycket snäll formulering. Jag hade nämligen begått ett fel som jag inte upptäckte förrän det var för sent. Mitt yrkande var: ”kommunfullmäktige anvisar kommunstyrelsen att överväga en förändring av föreslagen planering för MRP 2020 i enlighet med vad som anförs i motionen”.

I tjänsteskrivelsen sägs också, med all rätt; ”För att styra om budgetprocessen för Mål- och resursplan 2020, enligt motionärens intentioner så hade frågan behövt väckas långt tidigare.”

Motionen är skriven 2 januari 2019, första fullmäktige inställdes i år, därmed togs motionen emot 2019-03-20, remitterades till kommunstyrelsen som behagade överlämna motionen två månader och en dag senare till ekonomikontoret. Redan dagen efter, 2019-05-22, kom ekonomichefens svar till kommunkansliet. Nu, fem månader senare, återkommer motionen till fullmäktige för ett beslut.

Självfallet accepterar jag att det blir avslag, det var mitt eget fel.

Men i själva sakfrågan kommer jag från talarstolen att på nytt söka samtal med kommunledningen. Det finns ett flertal tunga skäl att överväga att låta budgetprocessen landa i ett beslut i november.

I september/oktober kom regeringens budgetproposition för 2020, i början av oktober kom fyra budgetmotioner från alla fyra oppositionspartier i riksdagen. Nu vet vi med mycket stor säkerhet vad som delas ut från staten till kommunerna och till regionerna. Och vi ser också vad som inte delas ut under 2020.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, kom nyss med Ekonomirapporten oktober 2019. Där finns en omvärldsbeskrivning över kommunernas sätt att hantera den besvärliga situationen som nu finns nästan överallt. Där finns prognoser som har avsevärt högre träffsäkerhet än underlaget som fanns under våren 2019.

Visserligen ett sidospår, men mycket trassel i kommunikationen med Kunskapsförbundet Väst försvinner om Trollhättan och Vänersborg har samma almanacka i sitt budgetarbete. Att få Trollhättan att överge november kan vi glömma.

Huvudargumentet i Vänersborg är att ge nämnderna förutsättningar att i ett mycket tidigt skede planera sin egen budget och sin verksamhet för det kommande året. Håller detta? Jag ser inte att så är fallet.

Tittar t ex på kallelsen till socialnämnden nästa vecka – fyra månader efter fullmäktiges besked är man framme på punkten ”Information om åtgärder för att anpassa verksamheten till budgetram 2020”. I motsats till nästan alla andra punkter på dagordningen finns inget skriftligt underlag i utskicket inför mötet. Det är den första informationen, själva beslutet fattas i nämnden först i december.

Och naturligtvis ytterligare en tanke som talar för att skjuta på budgetbeslutet från juni till november. Det är nu som det inte längre går att dölja att gapet mellan intäkter och kostnader skenar, det är nu som frågan om att förstärka intäktssidan genom en förändring av kommunalskattesatsen möjligtvis hade fått gehör.

Skär ner på partistödet!

Neddragningens och sparsamhetens piska viner i Vänersborgs kommun. Socialnämnden ska spara och skära ner. Barn- och utbildningsnämnden ska spara och skära ner. Kultur- och fritidsnämnden ska spara och skära ner.

Det ska sparas på de sjuka, de gamla, barn och elever. Och det kommer sannolikt att sparas och skäras ner ännu mer de kommande åren. 

Alla verksamheter i kommunen drabbas – utom en. Stödet till de partier som har platser i kommunfullmäktige ökar som vanligt…. För när det gäller partiernas stöd till sig själva finns inga neddragningar och besparingar, bara uppräkningar.

 När betongpartierna säger till socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden att effektivisera sin verksamhet så gäller det inte partierna själva. Partierna kan tydligen inte effektivisera genom att omstrukturera, omorganisera eller digitalisera. Som man kan i äldrevården eller i skolan…

Kan partierna verkligen inte det? Har de försökt?

I onsdags förra veckan lämnade jag in en motion om att skära ner på partistödet. Jag återger hela motionen nedan.

===

Partistöd

I år betalar Vänersborgs kommun ut 1.485.675 kr i partistöd. Syftet med stödet är, och jag citerar “Regler för partistöd”:

“Partistödets ändamål och syfte är att genom ekonomiskt bidrag och stöd till politiska partier stärka deras ställning i den kommunala demokratin.”

Stödet är uppdelat i två delar, grundstöd och partistöd. Alla partier som är representerade i kommunfullmäktige får vardera 46.500 kr i grundstöd. Det är samma för alla. Det här stödet motsvarar prisbasbeloppet.

Den andra delen av stödet kallas helt enkelt partistöd eller mandatstöd. Det motsvarar 45% av ett prisbasbelopp och fördelas i förhållande till antal mandat i fullmäktige.

Så här fördelades det totala partistödet i Vänersborg 2019:

Det finns ingen lag eller förordning som säger att en kommun måste betala ut partistöd eller hur stort ett sådant stöd i så fall ska vara. Det är helt upp till varje kommun, och kommunerna gör inte på samma sätt.

I Vänersborg regleras partistödet av “Regler för partistöd”, antagen av kommunfullmäktige 18 juni 2014. I dessa regler beskrivs t ex hur partistödets storlek ska räknas fram. Det innebär att det beslut som kommunfullmäktige fattade om partistödet i november 2018, och åren dessförinnan, upprepade och bekräftade gällande regelverk. Allt regleras ju i “Regler för partistöd” och ska det till en förändring av partistödet så måste dessa regler förändras. Och ett sådant ärende har inte varit uppe för behandling efter juni 2014.

Det finns flera skäl till att det nu är dags att se över partistödet med syfte att sänka storleken.

Det första skälet är precis det som Kate Giaever skrev i en tidigare motion för Vänsterpartiet:

“Vi politiker ställer ofta tuffa besparingskrav på våra kommunala tjänstemän. Ofta känns besparingarna helt orimliga. Många av våra verksamheter är dessutom lagstadgade.”

Det råder för närvarande en “tajt” ekonomisk situation i kommunen. Verksamheter får dra ner på kostnaderna vilket riskerar att drabba äldre och sjuka, barn och elever. Då är det ett rättvisekrav och en moralisk skyldighet att även partierna skär ner på sina kostnader. Om det går att spara utan att verksamheterna blir lidande, då ska det väl inte heller vara några problem för partiarbetet? Kanske går det att minska antalet vallöften, trycka lite färre och billigare valbroschyrer eller att effektivisera och digitalisera valarbetet.

Ett annat skäl är att de politiska partierna borde arbeta under mer lika villkor som andra organisationer och föreningar. Det betyder att partierna borde ta större ansvar för sin ekonomi, dvs basera sin verksamhet på medlemmarnas finansiella förmåga, vara mer aktiva i att värva medlemmar, göra insamlingar eller ordna lotterier etc.

Det tredje skälet är att en neddragning i sig är en besparing för kommunen som leder till ett bättre bokslut.

Det sista skälet är att de pengar som kommunen sparar på partistödet kan användas till något annat och något som kommer fler vänersborgare tillgodo – som t ex fortsatt fiske i sjöarna på Halle- och Hunneberg.

Så här skulle ett förslag kunna se ut på sänkt partistöd, där grundstödet är orört men bara 62% av nuvarande parti-/mandatstöd betalas ut:

Det här förslaget skulle frigöra drygt 400.000 kr som exempelvis skulle kunna användas till fisket på Halle- och Hunneberg.

Yrkande

Kommunfullmäktige beslutar att ändra i “Regler för partistöd”, antagen av kommunfullmäktige 18 juni 2014, enligt ovan, dvs till att endast 62% av nuvarande parti-/mandatstöd betalas ut.

Vänersborg 6 okt 2019
Stefan Kärvling

Vänsterpartiet kräver åtgärder för hemtjänstpersonalens arbetsmiljö

Alliansens nedskärningar i stadsdelarna i kombination med att hemtjänsten privatiserades har drabbat personalen oerhört hårt. Så hårt att över femtio anmälningar om brister i arbetsmiljön lämnats in av fackförbundet Kommunal.

– Det här är oerhört allvarligt. De borgerliga partierna är ansvariga för att arbetsmiljön är så bristfällig, säger Daniel Bernmar (V) oppositionsråd.

I inspektionsmeddelandet från Arbetsmiljöverket framkommer att personalens scheman inte innehåller tillräckligt mycket tid för transport mellan hemtjänstbesöken, eller tid för planering och paus.

– Det är tydligt att de ekonomiska sparkraven försämrat hemtjänstpersonalens arbetsmiljö. För oss går alltid välfärden och personalen före sparkrav, säger Bernmar.

Trots anmälningarna från facket har få åtgärder kommit på plats.

– Alliansen måste ta ansvar för sin ekonomiska politik, så här illa får det aldrig bli igen, säger Jenny Broman (V) oppositionsråd med ansvar för personalfrågor. 

Stadsdelarnas uppföljningsrapporter har under året pekat på att de inte har möjlighet att åtgärda det som skulle krävas, då de har sämre ekonomiska förutsättningar. Därför initierade Vänsterpartiet redan i våras en haverikommission.

– Nu är det viktigt att vi snabbt får igång en hemtjänstkommission. Ingen ska behöva bli sjuk av dåliga arbetsvillkor, säger Broman.

 

Presskontakt:

Sanna Schiller (pressekreterare för Vänsterpartiet)
[email protected], 0708-698831

Vänsterpartiet vill lyfta äldreomsorgen

Fler undersköterskor och omsorgshandledare ska anställas till äldreboenden för att öka kvaliteten.
– Fler kollegor kommer rent konkret innebära mindre stress, säger kommunalrådet Daniel Bernmar, (V).

God kvalitet och bra bemötande i äldreomsorgen hänger tätt samman med att de anställda är tillräckligt många, och har rätt kompetens.

– Tyvärr har äldreomsorgen fått minskade resurser under året som gått. Tack vare införande av LOV har det viktiga utvecklingsarbetet med attraktiv hemtjänst tappat fart. Det arbetet har vi inte råd att förlora, säger Daniel Bernmar, kommunalråd (V).

Hemtjänstpersonal har länge haft för låg bemanning i förhållande till arbetet som ska utföras. Det beror på att ersättningen inte täcker alla personalkostnader eller tid att förflytta sig mellan hemtjänstbesöken.

– Vi behöver också titta på andra kvalitetshöjande insatser och metoder för de äldre. När det gäller demensomsorgen ser vi att djur har en positiv inverkan på äldres mående, därför vill vi att staden ska arbeta mer aktivt med djur som metod, säger Bernmar.

Satsningen består av:

  • Fler undersköterskor ska anställas i verksamheterna.
  • Omsorgshandledartjänster i hemtjänsten som avvecklats ska återbesättas
  • Omsorgshandledare ska anställas till äldreboenden för att öka kvaliteten ytterligare.
  • Högre ersättning till hemtjänstutförarna.
  • Anställa särskild personal som ska arbeta mot äldreboenden med terapihundar.

I den rödgrönrosa budgeten för 2020 satsas 65 miljoner på äldreomsorgen. Budgeten presenteras i sin helhet 21 oktober klockan 10.30 på Världslitteraturhuset.